Wil Jesus hê dat ons ALMAL die Woord moet verkondig?

Han 16:6 Die Heilige Gees het hulle, die Profete, verhinder om in Asie die woord te verkondig.

V7 : En hulle het probeer om na Bithime te gaan, maar die Gees het hulle dit nie toegelaat nie.

SPR 3:32 Want die verkeerde (Woord wat verkondig word) is vir die Here ‘n gruwel, maar Sy verbongenheid is met die opregtes.

MATT 13:11 Jesus” Omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koningkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie.

UIT DIE VORIGE DRIE VERSE IS DIT DUIDELIK DAT GOD NIE AAN ALMAL DIE VERBONGENHEID (OPENBARINGS) VAN DIE KONINGKRYK GEE NIE.  SLEGS DIEGENE WAT GEROEP IS.

2 KOR 4:3 maar as ons Evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan. V4 Naamlik die ongelowiges in wie die god van hierdie wereld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie.

SPR 1:6:4 Alles het die Here gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil.

DEUT 9:4 Want weens die goddeloosheid van hierdie nasies verdryf die Here hulle voor jou uit.

GOD WEET NOG VOORDAT JY GEBORE IS OF JY HEMEL TOE GAAN OF HEL TOE GAAN. GOD WIL GRAAG HE DAT ALMAL GERED MOET WORD, MAAR HY WEET OOK OF JY HOM GAAN AANVAAR OF NIE.

JOH 20:21 Jesus” Soos die Vader julle gestuur het, so stuur ek julle ook.

AS JY GEROEP IS AS ‘N DISSIPEL VAN GOD, SAL HY JOU UITSTUUR EN DIE OPENBARINGS VAN DIE HEMEL (GOD SE KONINGKRYK) AAN JOU BEKEND MAAK sodat jy dit dan kan gaan verkondig.  Maar nie almal is geroep nie.